dissabte, 14 d’abril del 2012

Endins, núm. 35. Illes Balears


EL CARST
PATRIMONI NATURAL DE LES ILLES BALEARS
(2011) 368 p., col., 289x205 mm.
Edició monogràfica publicada com, ENDINS. Publicació d'Espeleologia, núm. 35, (Federació Balear d'Espeleologia) / MONOGRAFIES DE LA SOCIETAT D'HISTÒRIA DE LES BALEARS, núm. 17

Editors, 

Francesc GRÀCIA. Joaquín GINÉS. Guillem Xavier PONS. Anselm GINARD. Damià VICENS 

Aquest extraordinària obra d'espeleologia de les Balears és una mostra de les investigacions, exploracions, estudis i divulgacions, efectuades per equips de treball composats per científics i exploradors. La finalitat del conjunt de la publicació respon al sentit genuí de la paraula espeleologia, de quan es va adoptar un neologisme que, per si sol, descrigués àmpliament les diverses tasques especialitzades  pel coneixement de les cavernes i el seu entorn. (F. Miret)La fascionació de les coves i el carst: L'aigua, la roca, el temps i la vida / 9-10

Les exploracions espeleològiques a les Illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia / Antelm Ginard. Àngel. Damià Vicens / 11-36

Condicionants litològics i estructurals del cart a les Illes Balears / Joan J. Fornós. Bernadí Gelabert / 37-52

El modelat exocàrstic de les Balears i els camps de lapiaz de mitjana muntanya Mediterrània a la Serra de Tramuntana de Mallorca / Àngel Ginés. Joaquín Ginés / 53-68

El Karren litoral a les Illes Balears / Lluís Gómez-Pujol. Joan J. Fornós. Francesc Pomar / 69-84

Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les Illes Balears / Joaquín Ginés. Àngel Ginés / 85-102

Les cavitats subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca / Francesc Gràcia. Bernat Clamor. Pere Gamundí. Joan J. Fornós. Peter Watkinson / 103-132

Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del llevant i mitjorn de Mallorca / Francesc Gràcia. Bernat Clamor. Pere Gamundí. Joan J. Fornós. /  133-146

La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor-Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les Illes Balears / Antoni Merino. Antoni Mulet. Guillem Mulet. Antoni Croix. Anders Kristofersson. Francesc Gràcia. Joaquiín Ginés. Joan J. Fornós. / 147-164

Evidències morfològiques de procesos hipogènics a cavitats de Mallorca / Antoni Merino. Joaquín Ginés. Joan J. Fornós / 165-182

Espeleotemes i minerals de les coves de les Illes Balears / Antoni Merino. Joan J. Fornós. Àngel Ginés / 183-198

Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears / Joan J. Fornós. Joaquín Ginés. Francesc Gràcia. Antoni Merino / 199-213

Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les Illes Balears / Joaquín Ginés. Àngel Ginés. Joan J. Fornós / 213-226

Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears /  Damià Vicens. Francesc Gràcia. Pau Balaguer. Antelm Ginard. Damià Crespí. Pere Bover / 227-236

La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: Què en sabem? / Josep A. Rosselló. Joan Pericàs / 237-240

Bioespeleologia de les cavitats de les Illes Balears: Invertebrats terrestres / Guillem X. Pons. Mateo Vadell / 241-256

La fauna aquàtica dels hàbitats anquihalins i dolçaquícoles de les cavitsts Balears / Francesc Gràcia. Damià Jaume / 257-268

Les ratespinyades de les illes Balears: Distribucío, avaluacío i estat sanitari de les poblacions / Jordi Serra-Cobo. Xavier Bayer. Marc López-Roig. Magdalena Seguí / Pàginas 269-282

Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les Illes Balears / Damià Vicens. Guillem X. Pons / 283-298

La paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: La contribució de les excavacions recents / Pere Bover / 299-316

Arqueologia de les cavernes de les Illes Balears / Damià Ramis. Gabriel Santandreu / 317-332

Les coves Turístiques de les Illes Balears: Antecedents i estat de la qüestió / Joaquín Ginés. Àngel Ginés / 333-344

La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les Illes Balears / Guillem X. Pons. Catalina Massutí. Miquel Mir-Gual / 345-362

Joaquim Montoriol Pous (1924-2011) / 363-366

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada