dilluns, 8 de febrer del 2010

Coves d'en Merla. Faura 1906


Excursió á les coves d'en Merla
(1906) Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, 5: 66-71. Barcelona

Marian FAURA y SANS

Faura, d'aquesta cova, també dita de la Parterasa, efectuà una descripció i estudi espeleològic que fou el primer article que publicà sobre aquest tema.








REFERÈNCIES DE BIBLIOGRAFIA I CONFERÈNCIES ESPELEOLÒGIQUES DE MARIÀ FAURA i SANS

BIBLIOGRAFIA
1906
- Excursió a les coves d’en Merla. But. Inst. Cat. Htria. Natural, vol. VI, 5: 66-71. Bcn.
1907
- Sota Terra. Exploració a l’Avenc d’Ancosa. La Veu de Catalunya, 2991, 20 d’agost. Bcn.
- Excursió espeleològica a l’Avenc d’Ancosa. Ilustració Catalana, 224. Bcn.
- Sota Terra. Exploració del Avenc d’en Roca. La Veu de Catalunya, 3013, 12 setembre. B
- Excursió espeleològica. La Veu de Catalunya, 21 setembre. Bcn.
- L’Avenc d’en Viumala. But. Inst. Cat. Htria. Natural, vol. VII, 8-9: 94-96. Bcn.
- Espeleologia. Coves y avenchs de Catalunya – Index espeleológich de Catalunya. Geografia de Catalunya de F. Carreras, vol. I: 248-278, 8 fot. b/., 4 topo. Bcn. (Fascicle de 30 p.)
1908
- Sota Terra. L’Avenc de l’Esquerrà. La Veu de Catalunya, 3336, 4 agost. Bcn.
- Sota Terra. Monsieur J. Maheu a Catalunya. ( Avenc de St. Joan, Avenc dels Pouetons de les Agulles, Avenc de Costa Dreta y Coves de Montserrat). La Veu de Catalunya, 7 de setembre. Bcn.
- Primer Congrés de Naturalistes espanyols. La Veu de Catalunya, 2 d’octubre. Bcn.
- Primer Congrés de Naturalistes espanyols a Saragossa. La Veu de Catalunya, 13 d’octubre. Bcn.
- Mamífers fòssils descoverts a Catalunya. But. Inst. Cat. Htria. Natural, 8: 12-25. Bcn.
1909
- Espeleologia per a les pintures prehistòriques de Catalunya. La Veu de Catalunya, 6 d’agost. Bcn.
- Recull espeleològic de Catalunya. Sota Terra. (Ressenya ilustrada de les escursions espeleològiques verificades durant l’any 1907 pel Club Montanyenc de Barcelona): 1-26 (463 cites). Bcn. (Fascicle 26 p.)
- Les coves del Bolet. Sota Terra. (Ressenya ilustrada de les escursions espeleològiques verificades durant l’any 1907 pel Club Montanyenc de Barcelona): 43-52, 1 topo. Bcn.
- Les coves del Balç de les Roquetes, a Carme. Sota Terra. (Ressenya ilustrada de les escursions espeleològiques verificades durant l’any 1907 pel Club Montanyenc de Barcelona): 73-98, 1 dib., 5 fot. b/n., 1 topo. Bcn. (Fascicle 28 p.)
1910
- Noticias bibliográficas. M. Jacques MAHEU: Étude géologique et biologique (flore) de quelques cavernes de la Catalogne (Régions du Montserrat, San Miguel et San Lorenzo), 1907. Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol X, 3: 155-157. Madrid.
- Rdo. Dr. D. Norberto Font y Sagué. (Noticia necrológica). Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. X: 245-258. Madrid.
1911
- Cap d’any de la mort de Mossèn N. Font y Sagué. La Veu de Catalunya, 19 d’abril. Bcn.
- Bibliografia de Mn. Font y Sagué. But. C.E. Catalunya, 193: 73-80. Bcn.
- Excursió a les coves de Rialp (Ribes). But. C.E. Catalunya, 199: 230-233. Bcn.
- Les Coves de Rialp. But. C.E. Catalunya, 203: 336-340. Bcn.
- Biografia de Mossèn Norbert Font i Sagué, en l’homenatge que li dedicà el Centre Excursionista del Vallès. Sabadell.
- Excursiones espeleológicas realizadas durante el año 1910 en la región catalana, Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. XI: 354-376. Madrid.
- Noticias bibliográficas. (...) JEANNEL et RACOVITZA: Biospeleológica, Troisième liste des Grottes explorées (1909-1911) avec la signification de numéros désignant les matériaux recueilles. (...) Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. XI: 526-528. Madrid.
- La Espeleología en Cataluña, 168 (425-592) p. + XVIII làm., 4 fig., 6 dib., 35 foto. b/n., 13 topo. Memorias, vol. VI. Memoria 6ª. Real Scdad. Esp. Htria. Natural (Museo de Ciéncias Naturales). Madrid.
1912
- Excursió espeleològica a Ordal y exploració del nou avenc Font y Sagué. Ilustració Catalana, 454. Bcn.
- Notas bibliográficas. J. MAHEU: Exploration et flore souterraine de cavernes de Catalogne et des Isles Baléares. Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. XII, 10: 551-553. Madrid.
- En busca del riu soterrani de les costes de Garraf. Exploració de l’avenc Font y Sagué. But. C.E. Catalunya, 205: 42-57. Barcelona. (Fascicle, 20 p., 10 fot., 1 topo.)
1913
- Notas bibliográficas. L’abbé H. BREUIL: L’âge des cavernes et roches ornées de France et d’Espagne. Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. XIII: 214. Madrid.
- Centre Excursionista de Catalunya. Una doble expedició soterrània. Ilustració Catalana, 549. Bcn.
1914
- Nota bibliográfica. JEANNEL (R.) et RACOVITZA (E.G.): Énumération des grottes visitées 1911-1913. Btin. Real Scdad. Esp. Htria. Natural, vol. XIV, 4: 217-218. Madrid.
1915
- Notes bibliogràfiques. Ismael del Pan y Paul Wernert: Interpretación de un adorno en las figuras humanas masculinas de Alpera y Cogul. But. C.E. Catalunya, 250-251. Bcn.
1916
- Sobre hidrología subterránea en los Pirineos Centrales de Aragón y Cataluña. But. Inst. Cat. Htria. Natural, vol. XVI, 353-354. Madrid.
1918
- Pròleg a l’obra de Joan Ferraté: Espeleologia de les comarques tarragonines. Reus.
1919
- Sota Terra. L’Avenc de Son Pou. L’Almudaina, 24 de maig. Palma de Mallorca.
- L’Espeleologia i l’Agricultura. Adobs naturals en els avencs i coves de Catalunya i Balears. Agricultura, 12: 226-229.
1922
- HISTÒRIA. Coves i Avencs. Explicació de la fulla, 34. VILAFRANCA DEL PENEDÈS: 30-32, (llistat de 74 cavitats). Servei del Mapa Geològic de Catalunya. Mancomunitat de Catalunya. Junta de Ciències Naturals. Bcn.
- Periodicitat de la Font Santa de Subirats. But. C.E. Catalunya, 335: 381-385. Bcn. (Fascicle de 10 p.)
1923
- GEODINAMISME. Espeleologia. Coves i Avencs. Explicació de la fulla, 39. VILANOVA I GELTRÚ: 21-45, 1 map., 24 fot. b/n., 1 topo. Servei del Mapa Geològic de Catalunya. Mancomunitat de Catalunya. Junta de Ciències Naturals. Bcn.
1926
- Cuevas de Mallorca. 78 p. + X làm. + IV topo. plegades en colors, 10 fot. b/n. Inst. Geol. España. XIV Cong. Geol. Intern.; Excursión C-5/X-5. Madrid.
1936
- Font i Sagué i la seva obra. Vint-i-cinquenari del traspàs d’un soci insigne. But. CEC, 488: 20-26, 2 fot. b/n. Bcn.

CONFERÈNCIES

1909
- La nova ciència de l’Espeleologia a Catalunya. Centre Català a Madrid (6-IV).
1914
- Exploracions espeleològiques realitzades durant l’any 1913. Centre Excursionista de Catalunya (12-VI).
- Constitució geològica de la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Exploracions subterrànies. L’excursió amb l’Orfeó de Sabadell. Conferència donada en el cim de La Mola (2-VII).
1916
- Exploració científica dels avencs del Daví (Sant Llorenç del Munt) i de Castellsapera i de Les Pinasses (La Barata). Saló d’Actes de l’Agrupació Regionalista. Terrassa (16-V)
1917
- Regisme de les aigües subterrànies. Espeleologia. Centre Excursionista de Catalunya (20-III)
- Un viaje subterráneo. Centre Excursionista de Catalunya (7-XII).
1918
- Expedició subterrànea a Mallorca. Centre Excursionista de Catalunya (28-VI)
1921
- Records espeleològics. Centre Excursionista de Catalunya (25-V).
- Espeleologia. Excursions per sota terra. Centre Excursionista de Terrassa (12-XI).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada