dilluns, 30 de novembre de 2009

Joan Borràs, Monografies


La meva admiració, agraïment i felicitacions per la seva tasca espeleològica en general a Joan BORRÀS i XAVIER, també als coautors, col·laboradors i companys, excepte a un, com és obvi.

Catálogo espeleológico del Macizo de Garraf I
Unidad Meridional del Macizo
(1973) 156 p., 1 map., 65 topo., 182x114 mm
Ed. L'Autor. Barcelona
ISBN: 84-400-6557-4

Juan BORRÀS XAVIER
Col·laboradors: A. Beneito, B. Grañena.

Introducción. – Características geográficas y geológicas generales. - Numeración de las cavidades. – Bibliografía espeleológica consultable para una mayor ampliación de los temas tratados. – Relación bibliográfica espeleológica de temas deportivos e históricos. – Relación de publicaciones bibliográficas.- Sector 01. - Sector 02.


Catálogo espeleológico del Macizo de Garraf II
Unidad Meridional del Macizo
(1974) 166 p., 2 MAP., 76 topo., 185x115 mm
Ed. L'Autor. Barcelona
ISBN: 84-400-7076-4

Juan BORRÀS XAVIER
Presentació: Joaquim Montoriol Pous. Col·laboradors: Ll. Muntan, A. Beneito, A. Pons.

1. FAUNA CAVERNÍCOLA EN EL MACIZO DE GARRAF / Xavier Bellés Ros: 7-15.
- Sector. 03. - Sector 04. - Apéndice.
2. INFORME SOBRE EL PROYECTADO VERTEDERO CONTROLADO DE BASURAS DE GARRAF / Escuela Catalana de Espeleología: 148-161.


Catálogo espeleológico del Macizo de Garraf III
Unidad Meridional del Macizo
(1974) 208 p., 76 topo., 182x113 mm
Ed. L'Autor. Barcelona
ISBN: 84-400-7905-2

Juan BORRÀS XAVIER
Col·laboradors: J. Lloret, L. Muntan, A. Beneito, N. Llosas, L. Corral, A. Pons.

Resumen histórico de 75 años de exploraciones espeleológicas en el Macizo de Garraf. - Sector 05. - Sector 06. - Sector 07. - Cavidades no catalogadas. - Relación de cavidades verticales que superan los 25 m de profundidad situadas en la Unidad Meridional del Macizo.


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 1
L'Alt Urgell i la Cerdanya
(1978) 166 p., 10 foto. b/n., 5 fig., 3 map., 53 topo. + 1 topo. ple., 240x167 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Presentació: Pau Pérez i de Pedro. Col·laboradors: Ll. Auroux, F. Cardona; J. Ferreres, A. Ferro, G. Iñigo, P. Pérez, J. Rovira, R. Viñas, F. Borràs.

Introducció. - Antecedents. - ALT URGELL. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació.
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
- Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de l’Alt Urgell. - Catàleg. - CERDANYA. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació.
2. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
- Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Cerdanya. - Catàleg. - Il·lustracions.


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 2
L'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès
(1978) 246 p., 2 fig., 5 map., 93 topo., 240x175 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: J. Castell, J. Pallisé, A. Ferro, A. Martínez, J. Rosaura, S. Vives, J.M. Victoria, F. Borràs
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
- BAIX PENEDÈS. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Baix Penedès. - Catàleg. - TARRAGONÈS. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Tarragonès. - Catàleg. - ALT CAMP. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de l’Alt Camp. - Catàleg. - CONCA DE BARBERÀ. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Conca de Barberà. - Catàleg.

Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 3
El Pallars Jussà
(1979) 212 p., 4 fig., 2 map., 91 topo + 5 ple., 239x 166 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: L. Auroux, L. Corral, O. Escolà, A. Ferro, D. Gutiérrez, G. Iñigo, E. Marigot, A. Montoriol, F. Rubinat, J.M. Victòria, F. Borràs.

1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
- PALLARS JUSSÀ. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Pallars Jussà. - Catàleg.
Posteriorment, amb part d’aquesta comarca es va formar la de l’Alta Ribagorça.


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 4
El Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà
(1980) 296 p., + 2 topo. ple., 2 fig., 4 map., 141 topo., 240x168 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: A. Asensio, A. Beneito, J. Cos, S. Delclòs, A. Ferro, L. Filbà, J.L. García, J. Germain, B. Grañena, J. Indurain, E. Marigot, J. Puigmal, J. Rosaura, F. Rubinat, F. Borràs.
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
RIPOLLÈS. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Ripollès. - Catàleg. - GARROTXA. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Garrotxa. - Catàleg. - ALT EMPORDÀ. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i karstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de l’Alt Empordà. - Catàleg.


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 5
L'Urgell, el Solsonès, la Segarra i el Berguedà
(1981) 234 p., 1 fig., 4 map., 118 topo. + 3 topo. ple., 239x169 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J.BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: Oleguer Escolà i Boada, Montserrat Ubach i Tarrés, J.J. Cirés, A. Ferro, L. Filbà, J. Icart, A. Sendra, A. Tolrà, F. Borràs
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
 BERGUEDÀ. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Berguedà. - Catàleg. - SOLSONÈS. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Solsonès. - Catàleg. - SEGARRA. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Segarra. - Catàleg. - URGELL. - Generalitats geogràfiques i geològiques (comarca sense cavitats conegudes).


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 6
El Baix Empordà, el Gironès, la Selva, l'Osona, el Valles Oriental i el Maresme
(1982) 292 p., + 2 topo. ple., 1 fig., 7 map., 155 topo., 235x170 mm
Ed. Poliglota. Barcelona

J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: J. Alfaro, L. Auroux, E. Badiella, X. Badiella, Francesc Borràs i Xavier, J. Careta, J. Cos, J. Gabarron, P. Gassó, J. Icart. E. Mirambell, J. Mor, J. Pallarés, J. Ullastre, J.M. Victòria.
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
BAIX EMPORDÀ. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Baix Empordà. - Catàleg. - GIRONÈS. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Gironès. - Catàleg. - SELVA. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Selva. – Catàleg. - OSONA. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de l’Osona. – Catàleg. - VALLÈS ORIENTAL. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Vallès Oriental. - Catàleg. - MARESME. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Maresme. - Catàleg.
Posteriorment, amb part de la Comarca del Gironès es va formar la del Pla de l’Estany.


Catàleg Espeleològic de Catalunya, vol. 7
El Baix Camp, el Priorat, i la Ribera d'Ebre
(1984) 284 p. + 3 topo. ple., 2 fig., 4 map., 139 topo., 241x169 mm
Ed. Poliglota. Barcelona
ISBN: 84-85725-23-9
J. BORRÀS, J.M. MIÑARRO, F. TALAVERA
Col·laboradors: C. Artiga, J. Castell, F. Español, B. Roig, E. Sabaté, G.E.R.P. – S.E.A.S. (St. Just Desvern), S.I.R.E. – U.E.C. (Cornellà), F. Borrás.
1. NOTES BIOSPELEOLÒGIQUES / Xavier Bellés i Ros.
BAIX CAMP. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Baix Camp. - Catàleg. - PRIORAT. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca del Priorat. - Catàleg. - RIBERA D’EBRE. - Generalitats geogràfiques. - Característiques geològiques i carstificació. - Bibliografia. - Distribució geogràfica dels fenòmens estudiats. - Cavitats de la comarca de la Ribera de l’Ebre. - Catàleg.


Resum Històric de l'espeleologia Catalana
1ª Part. 1801 - 1905 (del Pare Joana al Club Muntanyenc)
(1984) 10 p., 3 dib., 11 foto. b/n., 1 topo, 300x210 mm
Ed. GES del Club Muntanyenc Barcelonès. Fascicle inclòs en Sota Terra, 5. Barcelona

J. BORRÀS i XAVIER, A. BENEITO i SANTMIQUEL


Resum Històric de l'espeleologia Catalana
2ª Part. 1907 - 1948 (del Club Muntanyenc al G.E.S.)
(1985) 10 p., 2 fig., 1 dib., 6 foto. b/n., 6 topo., 297x209 mm
Ed. GES del Club Muntanyenc Barcelonès. Fascicle inclòs en Sota Terra, 6. Barcelona.

J. BORRÀS i XAVIER, N. LLOSSAS i TELLO amb la col·laboració de G. CASTARLENAS


Cova Lachambre
Monogràfic. Sota Terra, edició especial
(1986) 83 + VI p., 3 fig., 2 map., 1 taul., 53 foto. b/n., 42 fot. col., 44 topo. + 1 ple., 297x209 mm
Ed. GES del Club Muntanyenc Barcelonès. Barcelona

J. BORRÀS amb altres Autors
Presentació: A. Lachambre. Resum general: francès / castellà / angles.


1. CONFLENT – VISIÓ GENERAL / J. Borràs.
2. APUNTS GEOLÒGICS DEL MIG CONFLENT / G.E.S.
3. PROTECCIÓ DE LA COVA “LACHAMBRE” / P. Cabrol.
4. HISTÒRIA D’UNA EXPLORACIÓ / C.S.C.
5. TOPOGRAFIA DE LA CAVITAT / J. Borràs.
6. COVA “LACHAMBRE” / G.E.S. – C.S.C.
7. GALERIES / J. Borràs, B. Grañena, F. Albero, J.L. Garcés, V. Ferrer, J.L. Pérez, F. Chavarria, J. Ribas
CAVITATS DE LA MUNTANYA D’EMBULLÀ (Conflent)
8. COVA DE CIRAC / F. Bravo.
9. COVA SYLVIE- 2 / E. Sànchez.
10. COVA DE L’ESTACIÓ VELLA / J. Borràs, J. Ribas.
11. COVA DEL MIG / Y. Blaise.Reseau Lachambre
Monographie
(1986 s/d.) 83 + VI p., 3 fig., 2 map., 1 taul., 53 foto. b/n., 42 fot. col., 44 topo. + 1 ple., 297x209 mm
Ed. Conflent Speleo Club. Prades

J. BORRÀS amb altres Autors
Résumé général: castellà / angles
1. ANDRE LACHAMBRE, UN SPÉLÉOLOGUE / C.S.C.
2. LE MOT D’ANDRE LACHAMBRE / A. Lachambre
3. LE CONFLENT – VISION GÉNÉRAL / J. Borràs
4. EBAUCHE GÉOLOGIQUE DU MOYEN CONFLENT / G.E.S.
5. PROTECTION SU RESEAU LACHAMBRE / P. Cabrol
6. HISTOIRE D’UNE EXPLORATION / C.S.C.
7. TOPOGRAPHIE DE LA CAVITÉ / J. Borràs
8. RESEAU LACHAMBRE / G.E.S. – C.S.C.
9. DESCRIPTION DES GALERIES / J. Borràs, B. Grañena, F. Albero, J.L. Garcés, V. Ferrer, J.L. Pérez, F.Chavarria, J. Ribas
CAVITES DE LA MONTAGNE DE D’EMBULLÀ (CONFLENT)
10. GROTTE DE CIRAC (SIRACH) / F. Bravo
11. GROTTE SYLVIE 2 / E. Sànchez
12. GROTTE DE LA VIEILLE GARE / J. Borràs, J. Ribas
13. GROTTE DEL MIG / Y. Blaize
Traducció de l’obra original amb lleugeres modificacionsEl Conflent subterrani
Cova de Fullà - Canaletes
(2008) 218 p., 7 map., 434 fot., 77 topo. (tot color), 305x215 mm
Ed. Terra Nostra. Biblioteca de Catalunya Nord. Prada

Col·lectiu Conflent Subterrani. Redacció, dibuix, disseny, maquetació JOAN BORRÀS


Ressenya a Espeleobloc: enllaç
Plana del Col·lectiu Conflent Subterrani: enllaç

3 comentaris:

 1. Gran tasca la del company Borràs, tasques importants de catàleg, de topografia i de publicacions. Tota una vida dedicada a la espeleologia amb resultats molt bons.
  Els llibrets de Garraf amb sigut la meva guia de jove en les exploracions del massís.
  Els llibres de la Cova Lachambre i el de la Cova Fullà-Canaletes, totes dues a Catalunya no ho oblidem mai, son un plaer per la vista: excel·lents topografies i fotos.
  Anims a l'amic Borràs perque continui el seu agnegat treball.

  Enric P.

  ResponElimina
 2. Buenas tardes: ¿ es posible comprar el n°1 del catalogo espeleologico del macizo del garraf?. Estoy interesado

  ResponElimina
  Respostes
  1. Disponemos de un ejemplar duplicado. Si continua estando interesada envie un email a: gonzalezrios@movistar.es
   Saludos cordiales.

   Elimina