dilluns, 5 de gener del 2015

Cavitats de Sant Segimon del Montseny (Osona)


Inventari i estudi de les cavitats de Sant Segimon del Montseny (Osona)
(2014) AUSA, vol. 26, núm. 173: 723-753
Ed. Patronat d'Estudis Osonencs
ISSN electrònic: 2014-1246
ISSN: 0210-5853

Francesc ROMA, Ferran CARDONA, Jordi VILALLONGA

Resum

L’article presenta un seguit de cavitats a la zona de Sant Segimon del Montseny. La majoria d’aquestes cavitats són d’origen antròpic, tot i que ni l’estudi geològic ni la documentació històrica no han permès establir amb claredat la seva cronologia ni la seva funcionalitat. Només s’ha pogut resseguir una part de la historia de l’anomenada cova de Sant Miquel, reutilitzada com a espai de devoció popular a finals del segle xix. El conjunt que s’estudia ha estat fins a l’actualitat pràcticament desconegut i només dues cavitats apareixen indicades en el mapa de l’editorial Alpina.

Paraules clau: Sant Segimon, Montseny, espeleologia,mineria, ametistes.

The article presents a series of caves in the area of Sant Segimon del Montseny. The majority of these caves are of anthropic origin, even though neither the geological study nor historical documentation has
enabled us to clearly establish the chronology or use. We have only been able to follow a part of the history of the cave of Sant Miquel, reused as a space of popular worship at the end of the 19th century. The whole section studied has until now been practically unknown and only two caves appear
shown on the map of the Alpina publisher.

Keywords: Sant Segimon, Montseny, speleology, mining, amethysts


Text complet: PDFCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada