Presentació: M. Faura / E. Aragonès

Marià Faura i Sans, espeleòleg (1883-1941)
Autor, Enric Aragonès i Valls

Data de presentació, dissabte 25 de setembre de 2010 a les 11 h.
Lloc, Centre de Tecnificació i Ensenyament de l'Espeleologia Catalana, ca l'Herbolari, Les Casetes d'en Muntaner, Vallirana (Baix Llobregat)