dimarts, 20 de novembre del 2012

Surgencias de la Sierra de Guara, Huesca (Canela, 1968)


Las surgencias sud-orientales de la Sierra de Guara
Datos para el estudio de los Solencios de Bastaras, Morrano y Santa Cilia
(1968) Cavernas, núm. 10: 28-42 pp., 1 map., 5 topo. + 1 topo. ple. (50x190 cm)
Ed. Grup d'Espeleologia de Badalona

Ramon CANELA FONT


Solencio de Santa Cilia

Sima Bernardino Sarasa

Grallera de Bastaras

Solencio de Morrano

Agujero del Barranco

A la publicació original figura la topografia del Solencio de Bastaras, plegada, amb una mida de quasi dos metres de llarg! Els autors d'aquesta topografia són el GEB i la Secció d'Activitats Subterrànies del Centre Gimnàstic Barcelonès (SAS-CGB), l'autor de tots el dibuixos és el nostre benvolgut Lluís AUROUX.

La topografia que adjuntem al PDF i en aquest post és la reducció realitzada per Carlos Puch, on s'afegeixen els nous trams topografiats desprès de l'any 1968 

Solencio de Bastaras

A l'article de referència no surt cap fotografia. Així que hem afegit aquestes, diverses, però totes de les exploracions realitzades a l'època a la Sierra de Guara, realitzades per en Ramon Canela


1 comentari: