divendres, 29 de gener de 2010

Mines d'aigua, St. Just Desvern


LES MINES D’AIGUA DE SANT JUST DESVERN
(1995) 241 p., portada foto. col., 48 fig., 13 grà., 22 dib., 56 foto. b/n., 1 foto. col., 1 topo. sobre map. plegat (332x610); 240x162 mm
Ed. Ajuntament de Sant Just Desvern, Grup Espeleològic Rats Penats, Centre d’Estudis Santjustencs amb l’assessorament i col·laboració de l’Arxiu Històric / Anagràfic

Grup Espeleològic Rats Penats, Centre d’Estudis Santjustencs


A l'actualitat, diferents espeleòlegs i clubs d'espeleologia de Catalunya realitzen recerques, exploracions i recollida de dades en general, de cavitats artificials i/o d'altres construccions abandonades quasi sempre ignorades i oblidades.

Aquestes tasques d'espeleologia aplicada es poden considerar com d'utilitat publica, ja que partint de les tecnologies i metodologies de l'espeleologia s'obtenen dades provinents de la recol·lecció faunística, de les topografies i d'arqueologia industrial i militar, principalment.


Els ajuntaments, els més sensibilitzats, han començat a aplicar els coneixements que els hem transmès els espeleòlegs, aprofitant aigües freàtiques per a rec de jardins i neteja de carrers. (FM)


Un treball important: Jaume Campreciós i Colet. Pròleg: Fulgenci Baños. Presentació: Albert Riera Prenafeta.

ÀMBIT GEOGRÀFIC

1. ÀMBIT GEOGRÀFIC I HIDROGRAFIA / Juli Ochoa Gonzàlez
2. TRETS GEOLÒGICS / Oriol Rigat Planas
3. NOTES SOBRE CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA / Juli Ochoa Gonzàlez
4. ACIDESA I ALCALINITAT DE LES AIGÜES / Francesc Riera Prenafeta

RESSENYA FAUNÍSTICA

5. RESSENYA FAUNÍSTICA / Francesc Riera Prenafeta

HISTÒRIA DE LES MINES D’AIGUA SANTJUSTENQUES

6. ELS PRECEDENTS DE LES MINES D’AIGUA ARREU EL MÓN / Juli Ochoa Gonzàlez
7. HISTÒRIA GENERAL DE LA MINERA D’AIGUA AL NOSTRE TERME I EN PARTICULAR DE LA MINA TORREBLANCA I DE LA COMPANYIA D’AIGÜES POTABLES DE SANT JUST DESVERN / Francesc Riera Prenafeta
8. HISTÒRIA DE LES MINES ERASME I FALGUERA / Juli Ochoa Gonzàlez, Francesc Riera Prenafeta
9. HISTÒRIA DE LA MINA VIDAL / Juli Ochoa Gonzàlez, Coral Torra Pannon
10. HISTÒRIA DE LA MINA DELS CASALOTS / Juli Ochoa Gonzàlez, Francesc Riera Prenafeta
11. HISTÒRIA DE LA FONT DE LA BONAIGUA / Antoni Anguera Múrria

L’OFICI DE MINAIRE

12. METODOLOGIA CONSTRUCTIVA.- RECERCA PRÈVIA DE LES VETES D’AIGUA.- EXCAVACIÓ.- L’EXTRACCIÓ DE RUNES.- MORFOLOGIA DE LES GALERIES.- ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE LES MINES I CONDUCCIONS SOTERRADES DE L’AIGUA PROVINENT DE LA MINA.- TREBALLS PER APORTAR MÉS AIGUA A LES MINES.- TREBALLS DE NETEJA I MANTENIMENT.- LA VESTIMENTA I LES EINES DE MINAIRE.- LA VESTIMENTA DE TREBALL DEL MINAIRE.- LES EINES / Francesc Riera Prenafeta
13. EL MINAIRE.- GLOSSARI / Juli Ochoa Gonzàlez, Francesc Riera Prenafeta
14. LES MINES D’AIGUA I EL DRET EN EL DECURS DEL TEMPS / Julio Ochoa Gonzàlez, Coral Torra Pannon
15. INVENTARI DE LES MINES SANTJUSTENQUES / Juli Ochoa Gonzàlez, Albert Riera Prenafeta, Francesc Riera Prenafeta
16. ELS POUS A SANT JUST DESVERN / Jordi Cardona Gelabert
17. LES CREENCIES DELS NOSTRES AVIS. ANECDOTARI DE LES AIGÜES DE SANT JUST DESVERN / Corral Torra Pannon
18. PRESENT I FUTUR DE LES MINES / Lluís Julià Jimeno
Agraïments i col·laboradors. - Annex: Esquema general

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada